fbpx skip to Main Content
Työntekijän Irtisanominen Koeajalla – Miten Purat Työsopimuksen Koeajalla?

Työntekijän irtisanominen koeajalla – Miten purat työsopimuksen koeajalla?

Uuden työntekijän palkkaaminen tai uudessa työpaikassa aloittaminen on aina jännittävää. Ideaalitapauksessa kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti ja työsuhde jatkuu koeajan jälkeenkin.

Aina näin ei kuitenkaan valitettavasti ole. Miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia?

Annan tässä tekstissä vinkit siihen, miten hoidat irtisanomisen koeajalla järkevästi ja siten, että et joudu jälkeenpäin enää selvittelemään irtisanomiseen liittyviä sotkuja.

 

Irtisanominen koeajalla tulee olla asianmukaisesti perusteltu

Aina kaikki ei suju suunnitelmien mukaan, jolloin joko työnantaja tai työntekijä voi tehdä päätöksen lähteä toisen kanssa eri suuntaan.

Koeaika tarjoaa kummallekin osapuolelle – sinulle työnantajana ja palkkaamallesi henkilölle työntekijänä – mahdollisuuden purkaa työsuhde päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja työsuhteen purkamiseen liittyviä määräyksiä.

Työsuhdetta ei kuitenkaan koskaan voida purkaa ilman asianmukaisia perusteluja. Koeaikapurku ei myöskään missään tapauksessa saa perustua syrjintään tai epäasiallisiin perusteisiin.

 

Irtinsanominen koeajalla vaatii aina osakseen asianmukaiset perustelut, kuten:

 • Työntekijän puutteellinen työsuoritus, myöhästely tai luvattomat poissaolot
 • Työntekijän soveltumattomuus tai sopeutumattomuus työhön tai työympäristöön

Työsuhdetta EI voida purkaa syrjivien tai epäasiallisten perusteiden pohjalta, kuten:

 • Ikä, kansalaisuus, etninen alkuperä, uskonto, kieli, terveydentila, sukupuolinen suuntautuminen, sukupuoleen perustuva syrjintä tai muut korostetusti henkilökohtaiset ominaisuudet. Yhdenvertaisuuslaissa on listattu kattava luettelo syrjivistä perusteista.
 • Raskaus tai tavanomainen sairauspoissaolo
 • Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet
 • Työnantajan erehdys, virhearviointi tai aiheeton epäilys
 • Työsuhteen kannalta epäolennaiset, työn ulkopuoliset asiat

Koeaikapurun asianmukaisuuden ja hyväksyttävyyden arviointi tapahtuu olosuhteiden kokonaisuuden sekä oikeuskäytännön perusteella.

 

Työsopimus kannattaa purkaa aina kirjallisesti

Koeaikapurku tulee luonnollisesti tehdä koeajan aikana. Sitä ei myöskään voida suorittaa ennen kuin työnteko on käytännössä aloitettu, sillä työstä suoriutumista tai odotusten täyttymistä ei voida arvioida ennen käytännön kokemusta.

Huomioithan, että koeajalla tapahtuvasta irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti.

Mikäli tämä ei jostakin syystä ole mahdollista, voit lähettää päätöksen postitse tai sähköpostitse viimeistään koeajan viimeisenä päivänä.

 

Pitääkö irtisanomista perustella jotenkin?

Sinun ei tarvitse erityisesti perustella työsuhteen purkamista koeajalla, ellei työntekijä sitä erikseen pyydä. Muistathan kuitenkin, että työntekijälle on ennen koeaikapurkua annettava mahdollisuus tulla kuulluksi työsuhteen purkamisperusteen osalta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden selvittää työsuhteen purkamisen taustalla vaikuttavat perusteet ja syyt.

Voit irtisanoa työntekijän koeajalla ilmoittamalla siitä suullisesti tai sähköpostitse, mutta sinun kannattaa kuitenkin AINA tehdä se kirjallisesti, jotta sen asianmukaisesta toteutumisesta on olemassa mustaa valkoisella.

Tee tämä myös aina kahtena kappaleena, jolloin sekä sinulle itsellesi että työntekijälle jää siitä oma kappaleensa.


Pidätkö lukemastasi?

Jos haluat saada lisää maksuttomia vinkkejä liiketoimintasi tehostamiseen, tilaa uusimmat sisältömme sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.


Mitä irtisanomisilmoituksen tulee sisältää?

Huolehdithan, että koeaikapurkua koskevassa ilmoituksessa ovat ainakin:

 • Kummankin osapuolen nimi
 • Työsuhteen purkamispäivä
 • Työsopimuksen purkamisen peruste
 • Tieto, miten olet ilmoittanut irtisanomisesta työntekijälle
 • Tieto, että työntekijällä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi irtisanomisen syistä
 • Paikka ja aika
 • Allekirjoitukset

Koeajan aikana tehdyn irtisanomisen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että se suoritetaan asianmukaisesti ja oikein.

 

Miksi irtisanominen koeajalla kannattaa hoitaa oikein ja asiallisesti?

Mikäli työntekijä esittää koeaikapurun asiattomuuteen viittaavia perusteita, on sinun työnantajana todistettava purkamisen perustuvan asianmukaisiin perusteisiin. Tällöin tietysti auttaa, että olet dokumentoinut kaikki päätöksesi helposti löydettävään paikkaan.

Jos kyseessä on puoleltasi työnantajana laittomiin, asiattomiin tai syrjiviin perusteisiin pohjautuva koeaikapurku, päättyy työsuhde joka tapauksessa, mutta sinun on maksettava työntekijälle työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korvausta.

Kannattaa siis huolehtia, että koeaikapurku suoritetaan lain ja määräysten mukaisesti!

 

Tarkistuslista työntekijän irtisanomiseen koeajalla:

Jos olet irtisanomassa työntekijääsi koeajalla, muista huolehtia vähintään näistä asioista:

 • Varmista, että olet sopinut koeajasta erikseen, mieluiten kirjallisesti, työsopimusta laadittaessa
 • Perustele koeaikapurku asianmukaisin ja laillisin perustein
 • Tee irtisanominen koeajan aikana; aikaisintaan työnteon aloittamisen jälkeen ja viimeistään koeajan viimeisenä päivänä
 • Pura työsopimus kirjallisesti ja huolehdi, että lomakkeessa on kaikki tarvittavat tiedot
 • Anna työntekijälle tieto koeaikapurusta mieluiten henkilökohtaisesti tai vaihtoehtoisesti postitse tai sähköpostitse viimeistään koeajan viimeisenä päivänä
 • Anna työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi työsuhteen purkamisen perusteista

 

Miten voit välttää työntekijän irtisanomisen koeajalla?

Mikäli olet työnantajana sopinut koeajasta asianmukaisesti, eivätkä työsuhdetta solmittaessa sovitut asiat pidäkään paikkaansa, voit purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi. Luonnollisesti myös työntekijällä on yhtäläinen oikeus purkaa työsopimus koeajan aikana.

Välttyäksesi koeaikapurulta sinun kannattaa antaa totuudenmukainen kuva tarjolla olevasta työtehtävästä, edellytyksistä ja odotuksista.

Työntekijän olisi puolestaan hyvä perehtyä etukäteen yrityksen kulttuuriin ja työn edellyttämiin vaatimuksiin sekä kertoa osaamistasostaan ja odotuksistaan rehellisesti. Molemminpuolisella avoimuudella päästään pitkälle.

 

Kuinka laadit koeajalla tapahtuvan irtsisanomisilmoituksen?

Irtisanomisilmoitus voi olla missä muodossa tahansa, kunhan se vaan on kirjallisena ja kahtena kappaleena. Voit halutessasi hyödyntää myös Kuvenon pilvipalvelua, jonka avulla koeaikapurku onnistuu käden käänteessä.

Löydät järjestelmästämme valmiin asiakirjapohjan koeaikapurkua varten. Pohjassa on huomioitu kaikki koeaikapurun kannalta olennaiset ja tärkeät asiat, jotta sinun ei tarvitse erikseen huolehtia niistä. Saat hoidettua myös allekirjoitukset ja arkistoinnin kätevästi samasta paikasta.

Jos haluat testata tätä ohjelmistoa maksutta, luo tästä itsellesi maksuttomat tunnukset, jotka ovat voimassa 14 päivää ->

 

Rasmus Nybergh
Toimitusjohtaja
Kuveno Oy


Tilaa artikkelimme sähköpostiisi!

Jos haluat saada lisää maksuttomia vinkkejä liiketoimintasi tehostamiseen, tilaa uusimmat sisältömme sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.


 

Back To Top