skip to Main Content

Tarjoa uudenlaisia palveluita

Kuvenon avulla voit ottaa vastuun asiakkaasi hallinnosta. Voit esimerkiksi luvata, että hallituspäätökset ja sopimukset pysyvät hallinnassa ja jopa tarjoutua tekemaan niitä.

Tarjoa hallintokansio ja sen ylläpito

Kuvenosta löydät valmiin hallintokansiorakenteen, josta käy selvästi ilmi mitä on kunnossa sekä myös se, mitkä asiakirjat puuttuvat. Voit tarjota asiakkaallesi uuden palvelun, jossa yhdessä huolehditte, että kaikki asiakirjat löytyvät ja ovat ajantasalla. Ison osan työstä voit automatisoida Kuvenon avulla, asettamalla muistutuksia ja jopa niin, että Kuveno ehdottaa, mitä kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Luo asiakirjoja asiakkaan kanssa

Monet pk-yrityksen tarvitsemista asiakirjoista ovat juridisesta näkökulmasta yksinkertaisia. Mutta harvalla yrittäjällä on aikaa perehtyä hallintoasioihin tarpeeksi, jolloin asiakirjan aikaansaaminen on tuskan takana. Kuvenon älykkään asiakirjateknologian avulla voit luoda asiakirjoja asiakkaasi kanssa tai hänen puolestaan. Kuveno ohjaa sinua, joten saat asiakirjat tehtyä nopeasti ja virheettömästi.

Hallinnolliset kokonaisuudet

Käytännössä monet hallintoasiat ovat suoraviivaisia, mutta vaativat perehtymistä. Esim. kirjallinen hallituspäätös tai uuden työntekijän palkkaaminen vaativat useita pieniä askelia. Kuvenosta löydät valmiit kokonaisuudet, jotka voit lähettää asiakkaalle. Ne toimivat tarkistuslistana: tee nämä askeleet. Jos asiakas ei ehdi niitä tekemään, hän voi delegoida sen sinulle. Kuvenon ohjauksella niiden suorittaminen on nopeaa.

Hallitustyö kuntoon

Jotta hallinto olisi kunnossa, pitää hallituksen kokouksten päätökset olla dokumentoituna. Kuvenon avulla voit ehdottaa, että huolehdit asiakkaan hallituksen kokousten logistiikasta. Kokousmateriaalien kerääminen, kutsujen lähettäminen, muistion kirjoittaminen ja allekirjoittaminen on helppoa ja tehokasta Kuvenon avulla. Valmiit pohjat, muistutukset sekä älykäs asiakirjateknologia tekee isoimman osan työstä puolestasi.

Tarjoa raportointia tunnusluvuilla

Kirjanpitojärjestelmä tuottaa lukuja ja ehkä jopa käppyröitä, mutta hyödyttääkö se loppujen lopuksi pk-yritystä? Kuvenon avulla voitte yhdessä sopia mitkä tunnusluvut ovat kaikkein tärkeimmät sekä tarjota helppokäyttöisen tavan täyttää ja seurata niitä. Kuvenon avulla voit tarjota tämän palveluna, jolloin asiakkaasi on tyytyväisempi ja saat ehkä korotettua hintaa pykälän verran. Eikä se vie työaikaasi, sillä voit automatisoida sen Kuvenolla.

Neuvontaa juuri oikeaan aikaan

Olet varmasti kuullut, että yrittäjä ei ymmärrä talousasioita, ja tarvitsee niissä apua. Tämänkaltainen talouskonsultointi olisi hyvä lisäpalvelu tarjota asiakkaallesi. Mutta jonkun pitää olla asiakkaan pulssilla ja tarjota sitä hänelle. Kuveno tekee tämän puolestasi. Kun asiakas käy katsomassa tunnuslukujaan tai kun kuukausi vaihtuu, Kuveno ehdottaa automaattisesti konsultointipalvelujasi.

Back To Top