fbpx skip to Main Content
Osakeyhtiön Hallitustyön Aloittaminen – Milloin, Miksi, Miten?

Osakeyhtiön hallitustyön aloittaminen – milloin, miksi, miten?

Osakeyhtiön hallituksen muodostaminen voi tulla ajankohtaiseksi, kun liiketoimintaa halutaan kasvattaa, tai yrityksessä tai toimialalla tapahtuu muita isoja muutoksia.

On järkevää asettaa selkeät tavoitteet siitä, minkälaisen hallituksen haluaa kasata ja mitä hallitukselta odotetaan, jotta yritys saa hallitustyöskentelystä mahdollisimman paljon irti.

Helpottaaksemme suunnittelua, olemme koonneet tähän artikkeliin asioita, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon, kun päätät aloittaa hallitustyön.

Vastaamme muun muassa näihin kysymyksiin:

 1. Mitä tehtäviä osakeyhtiön hallituksen vastuulle kuuluu?
 2. Milloin tarvitset aktiivista hallitusta?
 3. Miten aktiivinen osakeyhtiön hallitus muodostetaan?
 4. Mitä aktiivinen hallitus tekee?
 5. Miten hallitustyö kannattaa organisoida?
 6. Mitä työkaluja tarvitset, jotta hallitustyöskentely on mahdollisimman tehokasta?

 

Jos haluat katsoa mielummin nämä vinkit videolta, kurkkaa tästä webinaaritallenteemme:

 

Osakeyhtiön hallituksen tehtävät

Osakeyhtiön hallitus tekee päätökset kaikista sellaisista liiketoimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu mahdolliselle toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa vain juoksevasta hallinnosta, joten kaikki merkittävät päätökset kuuluvat hallituksen päätösvaltaan. Laki ja yhtiöjärjestys vaatii tiettyjä asioita päätettäväksi hallituksen kokouksissa.

Päätöksien osalta on hyvä muistaa nämä:

 1. Yhtiökokous (yrityksen omistajat) päättää, kuka on yrityksen hallituksessa
 2. Hallitus päättää, kuka on yrityksen toimitusjohtaja
 3. Ja toimitusjohtaja päättää, ketkä ovat töissä yrityksessä.

 

Toimitusjohtaja on toisin sanoen hallituksen alainen.

 

Hallituksen jäsenyys on lain säätämä, vastuullinen tehtävä. Jos yritys rikkoo lakia tai tekee muuta hämärää, on hallitus vastuussa siitä.

 

Milloin tarvitaan aktiivista osakehyhtiön hallitustyötä?

Tarve toimivalle hallitukselle voi liittyä yhteen tai moneen seuraavista teemoista:

Omistaminen. Muutokset ja konfliktit omistuksessa voivat antaa impulssin hallitustyön aloittamiselle. Myös omistusmuutoksen aiheuttamat erilaiset intressit esimerkiksi omistajien ja sijoittajien välillä, voivat tarvita ulkopuolisen hallituksen tasapainottamaan tilannetta.

Johtaminen. Yritys on kasvamassa vaiheeseen, johon liittyvistä organisaation johtamishaasteista operatiivisella johdolla ei ole aikaisempaa kokemusta.

Liiketoiminta. Yritys on kasvamassa tai siirtymässä uudelle liiketoiminta-alueelle tai markkinalle, tai kasvuhaluja on, mutta kasvua ei vain synny.

Toimiala. Yrityksen toimialalla on tapahtumassa murros tai menestyminen edellyttää sellaista erityisosaamista, jota johdolla ei ole riittävästi. Muutos voi liittyä muuhun kuin itse ydinosaamiseen toimialaan, esimerkiksi digitalisaatioon toimialalla.

 

Miten muodostat aktiivisen osakeyhtiön hallituksen?

Kun olet varma siitä, että haluat aktiivisen, toimivan hallituksen, on aika siirtyä pohtimaan, miten kokoat hallituksen.

Alla on eri näkökulmia, joita kannattaa pohtia hallitusta kootessa:

Osaaminen. Mitä osaamista yritykseltä puuttuu, ja mitä tarvitset olemassa olevan osaamisen tueksi? Jos yritys tarvitsee osaamista ja tietoa, mutta ei ole järkevää palkata siihen kokoaikaista työntekijää, voi tämän osaamisen tuoda yritykseen myös hallitustyön kautta.

Löytäminen. Mistä jäsenet löytyvät? Ei kannata valita parasta kaveriaan hallitukseen, vaan ratkoa asia osaamisen puutteen kautta. Etsi henkilöitä omista verkostoistasi ja esimerkiksi toimialaorganisaatioista tai muista kaipaamasi osaamisalueeseen liittyvistä organisaatioista. Tee lista henkilöistä, joilla on tarvittavaa osaamista, ja lähesty rohkeasti. Pyyntö liittyä hallitukseen on kunniatehtävä, joten yhteydenotot otetaan yleensä hyvin vastaan.

Puheenjohtaja. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu vetää hallitustyötä, valmistella kokouksia, ja toimia toimitusjohtajan sparraajana. Jos olet toimitusjohtaja, valitse puheenjohtajan rooliin henkilö, jonka kanssa kemiat synkkaa.

Odotukset. Mitkä ovat pelisäännöt, arvot ja odotukset? Kokeneiden konkareiden mielipiteet ja näkemykset voivat olla ristiriidassa omiesi kanssa, joten siihen on osattava varautua. On kuitenkin tärkeää, että arvot asetetaan tärkeimmäksi pohjaksi. Hallitukseen voi valita vain henkilöitä, jotka eivät halua toimia yrityksen arvoja vastaan.

Hinta. Mitä hallitus saa maksaa? Jos hallituksen jäsen on perheen tai ystäväpiirin ulkopuolinen ja aidosti riippumaton, kannattaa maksaa korvausta. Tutkimusten mukaan hallitusjäsenen palkkio vaihtelee nollan ja satojen tuhansien eurojen väliltä, eli jokainen yritys tekee kyvyn mukaan omat päätöksensä.

Ulkopuoliselle voi maksaa esimerkiksi 10.000€ vuodessa (noin 1000€ per kokous). Tämä on summa, josta jäsenen talous ei ole riippuvainen, mutta kuitenkin tarpeeksi iso, jotta hän oikeasti valmistautuu kokouksiin ja panostaa työhön.

Toinen vaihtoehto on, että jäsen sijoittaa pienen summan yritykseen, ja saa sitä vastaan osakkeita. Jos omistajia tai perheenjäseniä on hallituksessa voi maksaa esimerkiksi 1000€ vuodessa, koska yrityksen arvonnousu on heidän ensisijainen korvaus työstä.

 


Luo tehokas osakeyhtiön hallitus oppaamme avulla!

Osakeyhtiön hallitustyön aloittaminen


 

Mitä aktiivinen hallitus tekee?

Aktiivisella hallituksella on lain määrittelemien vastuiden lisäksi muita tärkeitä tehtäviä liiketoiminnan kehittämisen ja sparraamisen suhteen.

 

Aktiivinen osakeyhtiön hallitus: 

Auttaa yritystäsi kasvamaan. Hyvät hallituksen jäsenet voivat kokemuksensa avulla auttaa sinua välttämään sudenkuoppia ja hyödyntämään mahdollisuuksia, joita et vielä näe. Hallitus myös potkii sinua eteenpäin, ja asiat tulevat varmasti tehtyä.

Auttaa tarpeellisen byrokratian ja riskienhallinnan kanssa. Hallituksen jäsenet voivat oman asiantuntijuudensa avulla auttaa yritystä sen byrokratiassa ja tunnistaa riskejä. Yritys on myös sijoitus- ja myyntikelpoinen ihan eri tasolla, jos hallituksessa on henkilö, jolla on osaamista ja kokemusta aiheen tiimoilta.

Antaa sinulle ulkopuolista näkökulmaa. Asioiden priorisointi on haastavaa. Hallitus auttaa sinua tarkastelemaan valintojasi säännöllisesti ja saamaan asiat selkeästi tärkeysjärjestykseen. Sinä puolestasi voit keskittyä rauhassa operatiivisiin aiheisiin ja niiden toteutukseen. Hyvät hallituksen jäsenet osaavat tarjota sinulle päteviä neuvoja – usein jopa pyytämättä. Hallitus myös positiivisella tavalla pakottaa sinut pysymään rehellisenä itsellesi, kun sinun on ulkopuoliselle perusteltava suunnitelmat ja toteutuneet tai toteuttamatta jääneet toimet.

Auttaa sinua pysymään kartalla. Vaikka perustajat omistaisivatkin edelleen 100% yrityksestä, hallitus voi auttaa asettamaan deadlineja sekä antaa toiminnalle rakennetta. Hallitus seuraa strategisia päämääriä ja asettaa tärkeimmät mittarit kanssasi yhdessä.

Tarjoaa pääsyn sijoittajiin ja muihin resursseihin. Valitsemalla sopivia ihmisiä hallitukseen, saat pääsyn heidän verkostoihin, kuten sijoittajiin, pankkeihin ja neuvonantajiin. Hallituksen jäsenet tuntevat liiketoimintasi ja yrityksesi läheisesti, ja heidän mielipiteillään on merkitystä.

Auttaa sinua muodostamaan strategian. Hallitus auttaa sinua määrittelemään strategian, antaa sille rakenteen ja pakottaa sinut selittämään sen. Mitä oletuksia olet tehnyt ja miksi? Kun joudut selittämään strategian ulkopuoliselle huomaat myös, onko yrityksen strategia oikeasti tarpeeksi selkeä.

Antaa tukea. Yrittäminen ja johtaminen on usein yksinäistä, hallitus on hyvä foorumi saada tukea ja sparrausta. Saat pallotella ajatuksia jonkun kanssa, ennen kuin teet päätöksen.

 

Miten osakeyhtiön hallitustyö kannattaa organisoida?

Hallitustyöskentelyssä on tiettyjä pakollisia elementtejä, joiden ympärille on järjestettävä kokouksia. Niiden lisäksi sinun on mietittävä, mitä haluat saada irti hallituksen kokouksista.

On täysin turhaa vain koota hallitus koolle juomaan kahvia ja höpöttelemään, tai puhumaan siitä, mitä jo tiedetään, eli menneisyydestä.

 

Kokouksissa pitäisi, lakisääteisten asioiden lisäksi keskittyä siihen, mihin ollaan menossa.

 

Jos haluat arvokasta keskustelua ja sparrailua, pitää kokousten olla suunniteltuja. Laadi jokaiselle viralliselle kokoukselle aina yksi teema. Teemalle pitää antaa kokouksessa hyvin aikaa – jos kokoukselle on varattu kaksi tuntia, pitää strategisen teeman saada tästä vähintään tunti.

Kun kaikki tietävät etukäteen, mikä on kokouksen teema, on siihen ollut mahdollisuus valmistautua, ja fokus pysyy kokouksen aikana oikeassa asiassa.

Sopivia teemoja kokouksille ovat isot, eteenpäin katsovat asiat, kuten:

 • isot investoinnit,
 • strategian tarkistaminen tai muodostaminen,
 • strategian mittareiden valitseminen,
 • tärkeät muutokset liiketoiminnassa,
 • tai uudet, mittavat asiakkuudet.

Saat lisää tehoa hallitustyöskentelyyn, kun teet suunnitelman, joka:

 • kattaa yhden vuoden
 • asettaa strategisen teeman jokaiselle kokoukselle
 • on helppo jakaa hallituksen jäsenten kanssa
 • auttaa sinua suunnittelemaan jokaisen kokouksen esityslistan etukäteen
 • sisältää lisäksi pakolliset aiheet, jotka sinun täytyy käsitellä hallinnon näkökulmasta

Hallitustyö vaatii lain mukaan:

 • esityslistan,
 • kutsun,
 • materiaalipaketin,
 • pöytäkirjan,
 • allekirjoitukset sekä arkistoinnin.

 

Kokouskutsuun kannattaa aina lisätä ne materiaalit, jota haluat, että hallitus käy läpi ennen kokousta, kuten raportit menneistä, mutta myös strategiseen aiheeseen liittyvät kysymykset.

 

Miten voit tehostaa hallitustyöskentelyäsi?

Toimivat ja hallitustyöhön suunnitellut työkalut sujuvoittavat arkeasi ja saat loihdittua lain vaatimat sekä vapaaehtoiset hallituksen toimenpiteet käden käänteessä.

 Kuvenosta löydät mm. nämä kaikki ominaisuudet hallitustyön tehostamiseen: 

 • Kokoksten hallinnoinnin
 • Valmiit esityslistat
 • Valmiit aiheet päätösehdotuksineen
 • Materiaalien turvallisen lähettämisen
 • Pöytäkirjan automaattisen luomisen
 • Sähköisen allekirjoituksen
 • Automaattisen arkistoinnnin

Kokeile Kuvenoa maksutta 14 päivää ja varaa maksuton demo, jossa näytämme sinulle, miten Kuveno auttaa sinua tehostamaan hallitustyöskentelyä huomattavasti!

 

Rasmus Nybergh
Toimitusjohtaja
Kuveno Oy

Tilaa artikkelimme sähköpostiisi

Back To Top