fbpx skip to Main Content
Osakeyhtiön Hallitus – Näin Osakeyhtiön Hallituksen Roolit Ja Vastuut Kannattaa Jakaa

Osakeyhtiön hallitus – näin osakeyhtiön hallituksen roolit ja vastuut kannattaa jakaa

Taloushallintoa, henkilöstöhallintoa, sopimushallintaa, yleishallintoa, yrityshallintoa

Yrityksen pyörittäminen sisältää lukuisia hallinnollisia toimia, joiden asianmukainen hoitaminen edellyttää sinulta vankkaa tuntemusta lainsäädännöstä sekä yrityksen vastuista ja velvollisuuksista. Yrityksen perustamiseksi ei riitä, että on hyvä liikeidea, bisnesvainua, pääomaa ja oikeanlainen persoona, vaan sinun on osattava ottaa huomioon toinen toistaan monimutkaisempia, byrokraattisia käänteitä.

Yksin ei kuitenkaan tarvitse jäädä! Voit saada apua osakeyhtiösi hallitukselta.

Valitsemalla huolellisesti pätevillä jäsenillä varustetun hallituksen hallitustyötä varten, vältyt monilta murheilta sekä säästät selvää aikaa ja rahaa.

Kerron seuraavaksi tarkemmin, mitä käytännön hyötyjä osakeyhtiön hallitus sinulle tarjoaa.

 

Mitä osakeyhtiön hallituksella on tarjota sinulle?

Ehkä kuvittelet, että pelkkä paperitöiden hoitaminen riittää yrityksen hallinnollisten asioiden hoitamiseksi. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

Meillä kaikilla on sokeita pisteitä, mutta pelkkä paperitöiden hoitaminen ei suojele sinua lakisääteisiltä vaatimuksilta tai tarjoa sinulle kunnollisen hallitustyön tuomia etuja. Olet joka tapauksessa vastuussa siitä, että paperityöt on hoidettu kunnolla ja juridisesti pätevällä tavalla.

 

Hyvä hallitus voi:

 • Auttaa yritystäsi kasvamaan. Hyvät hallituksen jäsenet voivat kokemuksensa avulla auttaa sinua välttämään sudenkuoppia ja hyödyntämään mahdollisuuksia, joita et vielä näe.
 • Tarjota sinulle “Vapaudu vankilasta ilmaiseksi” -kortin, eli auttaa saamaan tarpeellisen byrokratian oikein ja välttämään isoja riskejä.
 • Antaa sinulle ulkopuolista näkökulmaa. Asioiden priorisointi on haastavaa. Hallitus auttaa sinua tarkastelemaan valintojasi säännöllisesti ja saamaan asiat selkeästi tärkeysjärjestykseen. Sinä puolestasi voit keskittyä rauhassa operatiivisiin aiheisiin ja niiden toteutukseen. Hyvät hallituksen jäsenet osaavat tarjota sinulle päteviä neuvoja – usein jopa pyytämättäsi.
 • Auttaa sinua pysymään kartalla. Vaikka perustajat omistaisivatkin edelleen 100 % yrityksestä, hallitus voi auttaa asettamaan deadlineja sekä antaa toiminnalle rakennetta. Hallitus seuraa strategisia päämääriä ja asettaa tärkeimmät KPI-arvot kanssasi yhdessä.
 • Tarjoaa pääsyn kohti sijoittajia ja muita resursseja. Valitsemalla sopivia ihmisiä hallitukseesi, saat pääsyn heidän verkostoihinsa. Hallituksesi jäsenet tuntevat liiketoimintasi ja yrityksesi läheisesti, ja heidän mielipiteillään on merkitystä.
 • Auttaa sinua muodostamaan strategian. Hallitus auttaa sinua määrittelemään strategian, antaa sille rakenteen ja pakottaa sinut selittämään sen. Mitä oletuksia olet tehnyt ja miksi?

Miksi sinun kannattaa tehdä aktiivista hallitustyötä?

Parempi kysymys on, miksi ei?

Kurkataan seuraavaksi, mitä hallitus käytännössä tekee.


Pidätkö lukemastasi?

Lataa maksuton opas yrityksesi hallitustyöskentelyn tehostamiseen ja kehittämiseen!


Osakeyhtiön hallituksen rooli

Hyvän yrityshallinnon perustana on työnjako omistajien, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajaa avustavien työntekijöiden välillä. Yrityksen henkilöstö käyttää toimitusjohtajan heille delegoimaa päätäntävaltaa. Rooli, vastuut ja velvollisuudet jakautuvat yleensä selkeästi osakeyhtiön omistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Karkeasti jaoteltuna osakeyhtiön omistajien rooli keskittyy hallituksen nimittämiseen ja sen työn hyväksymiseen yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä puolestaan on toimia yrityksen puolesta ja sen hyväksi varmistaen omistajien tahdon ja aikomusten huomioiminen.

Lisäksi hallitus valvoo operatiivista tasoa, nimittää (ja tarvittaessa erottaa) toimitusjohtajan sekä hyväksyy strategian. Toimitusjohtajan tehtävät keskittyvät sen sijaan ensisijaisesti operatiivisten, päivittäisten toimintojen johtamiseen sekä yrityksen kirjanpidon ja talousasioiden järjestämiseen.

 

Osakeyhtiön omistajien rooli, vastuut ja velvollisuudet:

 • Omistajat sijoittavat pääomaa yritykseen toiveenaan kasvattaa korkoa sijoitukselleen. Heillä on oikeus valvoa intressejään. Tätä varten he nimittävät hallituksen edustamaan itseään.
 • Omistajat käyttävät osakkeenomistajien valtaa yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokouksen tärkein päätös on hallituksen jäsenten valinta.
 • Yhtiökokouksen ulkopuolella osakkeenomistajilla on melko rajatut oikeudet ja rajattu pääsy yrityksen tietoihin. Ammattimaiset sijoittajat vaativat tyypillisesti muita omistajia säännöllisempää ja suorempaa tiedonkulkua yrityksestä itselleen.

Osakeyhtiön hallituksen rooli, vastuut ja velvollisuudet:

 • Hallituksen jäsenet käyttävät omistajien päätäntävaltaa ja luottamusta varmistaakseen, että omistajien tahto ja aikomukset otetaan huomioon. Heillä on velvollisuus valvoa operatiivista tasoa, nimittää (ja erottaa) toimitusjohtaja sekä hyväksyä strategia.
 • Hallituksella on valtuudet toimia yrityksen puolesta. Hallituksen jäsenet voivat toimia ja työskennellä ainoastaan yrityksen hyväksi, eikä heidän tule edustaa kenenkään yksittäisen osakkeenomistajan etua yrityksessä.
 • Hallituksen puheenjohtaja (pj) johtaa hallitusta ja toimii toimitusjohtajan sparraajana. Puheenjohtaja on avainasemassa – hän johtaa hallitusta, ja hänellä on tehtävään liittyviä erityisvastuita.

Osakeyhtiön toimitusjohtajan rooli, vastuut ja velvollisuudet:

 • Toimitusjohtaja (tj) on vastuussa operatiivisten, päivittäisten toimintojen johtamisesta hallituksen ohjeiden ja opastuksen mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa erityisesti yrityksen kirjanpidon ja talousasioiden järjestämisestä.
 • Toimitusjohtaja voi ryhtyä epätavallisiin tai laajoihin toimenpiteisiin suhteessa yrityksen toiminnan laajuuteen ja luonteeseen vain hallituksen hyväksyessä ne. Poikkeuksena on tilanne, jossa ei ole mahdollista odottaa hallituksen päätöstä ilman, että siitä aiheutuisi olennaista harmia yrityksen liiketoiminnalle.

Monessa yrityksessä nämä kolme roolia kuitenkin sekoittuvat tai ovat päällekkäisiä. Yksi perustajista voi olla samanaikaisesti pääomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Vaikka tämä onkin täysin laillista, ei se ole parhaiden käytäntöjen mukaista. Se tekee hallinnosta monimutkaisempaa, etenkin nopean kasvun aikana.

 

Toisin sanoen roolit, vastuut ja velvollisuudet kannattaa jakaa selkeästi osakeyhtiön omistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

 

Kasvuvaiheessa osakeyhtiön hallitus voi olla suhteellisen pieni; kolme tai neljä lisäarvoa tuovaa ulkoista hallituksen jäsentä, puheenjohtaja sekä kokouksiin osallistuva toimitusjohtaja mukaan lukien.

Toimitusjohtajan ei tulisi olla hallituksen vakituinen jäsen, vaikkakin hän osallistuu kokouksiin.

Usein kaiken kokoiset yritykset käyttävät “yksi yli yhden” -periaatetta kriittisessä päätöksenteossa, kuten rekrytoinnissa. Hallitus voi esimerkiksi osallistua niiden johtoryhmän jäsenten rekrytointiin, jotka raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Samoin toimitusjohtajan palkitsemisasiat ovat hallituksen päätettävissä. Samankaltaiset menettelyt voidaan dokumentoida ja määritellä osakassopimuksissa tai kevyemmin työmenetelmien dokumentoinnissa.

 

Yksinkertaisuudessaan osakeyhtiön hallitus auttaa sinua saamaan yrityshallinnon asianmukaiseen järjestykseen ja strategian kuntoon.

 

Kertaan vielä lopuksi osakeyhtiön hallituksen sinulle tarjoamia käytännön hyötyjä, joiden listan jatkumisen osalta vain taivas on rajana, sillä niitähän riittää!

 

Astetta helpompaa hallitustyötä

Osakeyhtiön hallituksen roolin merkitys yrityshallinnon asianmukaisessa toteutumisessa on kiistaton.

Osakeyhtiön hallitus auttaa sinua ja yritystäsi muun muassa:

 • Kasvamisessa
 • Byrokratian hoitamisessa
 • Priorisoinnissa
 • Käytännön toiminnassa
 • Verkostoitumisessa
 • Strategian muodostamisessa

Hallitus huomioi tahtosi ja aikomuksesi sekä toimii aidosti yrityksen parhaaksi.

Mikäli osakeyhtiölläsi ei siis vielä ole aktiivista hallitustyötä, suosittelen ehdottomasti käynnistämään sellaisen nyt!

 

Tehosta hallitustyöskentelyäsi ilmaiseksi

Olemme rakentaneet ohjelmiston, joka vähentää huomattavasti manuaalista työtä ja nopeuttaa muun muassa hallituksesi kokousten järjestämistä moninkertaisesti.

Tässä pari poimintaa, joita voit tehdä Kuvenon avulla:

 • Laadi osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjat jo kokouksen aikana ja lähetä ne allekirjoitettavaksi sähköisesti kaikille osallisille vain parilla klikkauksella. Tämä jos joku tekee hallituksen kokousten hoitamisesta sujuvampaa
 • Luo hallituksesi kokouksiin liittyviä automaattisia muistutuksia. Syötä tiedot vain kerran – Kuveno muistuttaa sinua aina, kun sitä tarvitset
 • Suunnittele hallituksesi työ vuodeksi eteenpäin yksinkertaisella vuosikellotyökalulla ja katso tärkeimmät tulevat asiat yhdeltä näkymältä.

Testaa Kuvenoa ilmaiseksi 14 päivää!

 

Rasmus Nybergh
Toimitusjohtaja
Kuveno Oy

Back To Top