skip to Main Content
Onhan Osakeyhtiösi Osakasluettelo Ajan Tasalla?

Onhan osakeyhtiösi osakasluettelo ajan tasalla?

Nykyaikaisen liiketoimintamme perustana on Osakeyhtiö (Oy). Se mahdollistaa riskinoton rajoittamalla yksilöiden yrityksen perustamiseen liittyviä riskejä vain heidän yhtiöön sijoittamiensa rahojen verran. Elleivät osakkeenomistajat riko lakia, tämä on maksimimäärä, jonka he voivat menettää, mikäli yritys menee konkurssiin. Suuri osa teollisen vallankumouksen jälkeen rakennetusta vauraudesta on luotu osakeyhtiöissä, ja voidaankin väittää, että se on yksi tärkeimmistä nykyajan innovaatioista.

Osakeyhtiön johtajalle yhtiön omistajien hallinta ja viestintä heidän kanssaan ovat avainasemassa. Vaikka omistaisit yhtiön yksin, laki vaatii sinua pitämään kirjaa osakkeista ja niiden omistajista. Osakasluettelo tulee laatia välittömästi yhtiön perustamisen jälkeen, ja luettelo tietoineen tulee pitää luotettavasti, oikein ja ajan tasalla. Verotuksellisista syistä sinun tulee pitää kirjaa myös luettelon historiasta, jotta tiedät, milloin omistusoikeus on siirretty.

Osakasluettelon ajankohtaisena pitämisen tulisi olla nopeaa ja helppoa. Luettelo on loppujen lopuksi lista omistajista ja heidän omistamistaan osakkeista. Luettelon tulee olla lisäksi saatavilla nähtäväksi pyydettäessä. Huomaa myös, että laki rajoittaa sitä, milloin uudet osakkaat voivat osallistua yhtiökokouksiin. Vain osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokouksen alkua kirjattu osakkeenomistaja on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Luettelon hyviä puolia ovat, että se:

  •      Auttaa sinua päättämään ja laskemaan osinkoja
  •      Pitää huolen, että tunnet osakkeenomistajat
  •      Auttaa sinua suunnittelemaan sijoituksia ja omistusstrategioita

Voit käyttää luetteloa myös yhtiökokouksen kutsujen lähettämisen sekä osakkeenomistajien kanssa tapahtuvan viestinnän pohjana. Mikäli tarvitset sijoituksia, potentiaaliset sijoittajat haluavat nähdä osakasluettelosi, jota kutsutaan myös nimellä ”cap-table” (capitalization table).

Kuvenolla on helppokäyttöinen osakasluettelo, jonka avulla voit:

  •      Listata ja tulostaa luettelon erilaisilla näkymillä
  •      Lisätä ja päivittää tietoja helposti
  •      Lähettää viestejä omistajille
  •      Pitää kirjaa muutoksista
  •      Luoda yhtiökokousten pöytäkirjat automaattisen äänioikeuden laskijan avulla

Anna Kuvenon auttaa sinua pitämään osakeyhtiösi osakasluettelo ajan tasalla!

Back To Top