skip to Main Content
Millainen On Tulevaisuuden Tilitoimisto?

Millainen on tulevaisuuden tilitoimisto?

Pohdimme millaisia ovat tulevaisuuden tilitoimiston tarjoamat pääpalvelut ja millaisia resursseja tilitoimistot tarvitsevat näiden palveluiden tuottamiseen. Alan asiantuntijat näkevät tulevaisuuden tilitoimiston ja sen tuottamat pääpalvelut hyvinkin samanlaisina, kuten tähänkin asti, sisältäen lakisääteisen kirjanpidon tekemisen, palkanlaskennan ja verotukseen liittyvät asiat.

Asiakkaiden vaatimustaso nousee, mutta useimmiten palveluista ei haluta maksaa totuttua enempää. Samanaikaisesti ohjelmistorobotit tekevät jo kirjaukset useassa yrityksessä. Tilitoimiston on tarjottava uusia palveluita, joilla korvataan menetetyt tulot ja etsittävä uusia tapoja palvella asiakkaita tehokkaammin. Uusien palvelujen kehittäminen ei ole helppoa, eikä uusien palvelujen myynti tule itsessään. Miten tulevaisuuden tilitoimisto vastaa näihin haasteisiin?

Mitä tutkimus kertoo?

Linda Åhmanin opinnäytetyöhön koostamassa tutkimuksessa kirjanpitoalan asiantuntijoilta kysyttiin, mitkä kolme sanaa kuvaavat parhaiten tulevaisuuden tilitoimistoa. Ne olivat: asiantuntija, asiakaslähtöinen ja automatisoitu. Kirjanpitäjät ovat yleisesti ottaen alan asiantuntijoita – muutoin he olisivat nopeasti ilman töitä. Mutta mitä asiakaslähtöinen ja automatisoitu tarkoittaa nopeasti digitalisoituvassa maailmassa, jossa asiakkaat ovat hintatietoisempia ja odottavat heidän tarpeisiinsa räätälöityjä palveluita ja enemmän vastinetta rahoilleen?

Asiakaslähtöinen tilitoimisto

Hyvä palvelu on asiakkaan odotusten täyttämistä ja jopa odotusten ylittämistä. Marcus Buckingham ja Curt Coffmanin tekemän kyselytutkimuksen mukaan asiakasodotukset ovat:

  1. Tarkkuus & täsmällisyys – tehdä oikein ja täsmällisesti se, mitä luvataan tehdä
  2. Saavutettavuus & saatavuus – vastata asiakkaalle nopeasti asiakkaan käyttämässä kanavassa
  3. Kumppanuus – tuntea asiakkaat ja heidän tilanteensa
  4. Neuvonta – asiakkaat luottavat siihen, että heille annetaan asiantuntevia neuvoja / toimintavaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa

Toisin sanoen työsi (# 1) lisäksi sinun on tarjottava asiakkaalle apua heti, kun he sitä pyytävät (# 2), tuntea asiakkaasi hyvin (# 3) ja antaa heille neuvoja, mieluiten ennen kuin he tarvitsevat (# 4). Kuulostaako se mahdottomalta?

Automaatio avuksi

Asiakkaiden odotuksiin vastaaminen on hankalaa ilman työkaluja, jotka tukisivat sinua. Sinulla on käytettävissä rajallinen määrä resursseja, esimerkiksi et voi keskustella kaikkien asiakkaiden kanssa päivittäin. Mitäpä jos voisit automatisoida joitakin osia asiakaspalvelustasi, niin tulet olemaan askeleen muita edellä.  Seuraavassa on joitakin ajatuksia siitä, miten se tehdään:

Tarkkuus & täsmällisyys

Jos asiakkaasi tietää mitä teet ja milloin hänen yrityksensä hyväksi, hänelle sellainen käsitys, että teet hyvää työtä. Jos asiakkaasi ei tiedä mitä teet, hänelle voi jäädä sellainen käsitys, että et tee mitään. Kun teet vuosisuunnitelman asiakkaasi kanssa ongelmasi tämän suhteen on ratkaistu. Kuvenossa vuosisuunnitelman tekeminen onnistuu ja Kuvenossa sinulla on asiakastiedot yhdessä paikassa, jolloin voit tehdä työsi nopeasti ja kerralla oikein.

Saavutettavuus & saatavuus

On mahdotonta olla henkilökohtaisesti saatavilla koko ajan. Tarjoamalla valmiiksi tehdyt tehtävälistat asiakas voi tehdä hallinnollia tehtäviä itsekseen. Asettamalla Kuvenoon muistutuksia, erityisesti toistuviin tehtäviin, voit antaa illuusion siitä, että olet verkossa koko ajan.

Kumppanuus

Asiakkaan ymmärtäminen ja tukeminen on paljon helpompaa, jos kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto on kerätty yhteen paikkaan. Kuvenossa voit kerätä asiakasviestintää ja asiakkaaseen liittyviä tehtäviä ryhmiteltyinä, jolloin tietojen saatavuus auttaa sinua tuntemaan asiakkaat ja heidän tarpeensa.

Neuvonta

Sinulla on asiantuntemusta auttaa asiakasta, mutta ongelmana on, että et tiedä milloin asiakas tarvitsee apuasi ja voi olla tilanteita, joissa asiakas ei ehkä tiedä mitä kaikkea pitäisi tehdä. Kuvenossa voit tehdä vuosittaisen suunnitelman asiakkaasi kanssa vuosikelloon, jolloin vuosikello on osa ongelman ratkaisua. Kuveno neuvoo juuri silloin, kun se on tarpeellista, Kuveno seuraa asiakastasi ja ehdottaa aktiivisesti uusia ideoita ja tarjoaa apuasi puolestasi.

Ihannetapauksessa voit automatisoida asiakasjohtamisen kokonaan, jolloin saat täydellisen kuvan asiakkaiden tilanteesta, viestinnästä heidän kanssaan ja heidän tarpeistaan.

Tie eteenpäin

Kuveno voi auttaa sinua viemään yrityksesi tulevaisuuteen. Tässä videossa on lyhyt yhteenveto muutamista asioista, joissa voimme auttaa sinua. Voit olla meihin yhteydessä välittömästi chatin kautta, klikkaa ympyrää oikeassa alakulmassa.

Back To Top