skip to Main Content
Hallitustyön Suunnittelu

Hallitustyön suunnittelu

Viimeaikainen tutkimus hallitustyöstä osoittaa, että yli 60 prosentilla menestyvistä kasvuyrityksistä on aktiivinen hallitus. Heti, kun yrityksesi kasvaa muutamaa ihmistä suuremmaksi, korostuu merkitys siitä, että saat ulkopuolisten mielipiteitä ja ryhmän ihmisiä, joiden kanssa puhua yrityksen strategiasta. Tätä hyödyntääksesi tarvitset kuitenkin suunnitelman.

Hyvä hallitussuunnitelma kattaa yhden vuoden, asettaa strategisen teeman jokaiselle kokoukselle, jaetaan hallituksen jäsenten kanssa, ja auttaa sinua suunnittelemaan jokaisen kokouksen esityslistan etukäteen. Se sisältää lisäksi pakolliset aiheet, jotka sinun täytyy käsitellä hallinnon näkökulmasta.

Kattaa yhden vuoden
Hallituksen kokousten suunnittelulla vuodeksi kerrallaan on kaksi etua. Ensinnäkin se asettaa kokoukset jokaisen hallituksen jäsenen kalenteriin etukäteen. Hallituksen jäsenet ovat usein kiireisiä ihmisiä, ja kokousten aikatauluttaminen lyhyellä varoitusajalla on haastavaa. Toiseksi, koko vuoden suunnittelu edellyttää sinua ajattelemaan, mitä haluat saavuttaa hallitustyöllä, sekä keskustelemaan siitä puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kanssa.

Asettaa strategisen teeman jokaiselle kokoukselle
Yksi yleinen valituksen aihe hallitustyöhön liittyen on, että se keskittyy liikaa menneisyyden raportointiin, ja liian vähän tulevaisuudesta ja strategiasta käytävään keskusteluun. Strategisen teeman valitseminen jokaiseen kokoukseen auttaa sinua siirtämään kokouksessa käytävän keskustelun painopisteen tulevaisuuteen.

Jaetaan hallituksen jäsenten kanssa
Suunnitelman jakaminen ja siitä puhuminen auttaa hallituksesi jäseniä tuntemaan itsensä sitoutuneiksi, ymmärtämään, mitä tapahtuu sekä valmistautumaan kokouksiin. Vastapainoksi tämä auttaa heitä tuomaan lisäarvoa hallituksesi kokouksiin.

Suunnittelee esityslistat etukäteen
Hallituksen kokouksen esityslistan sisällön suunnitteleminen voi olla aikaa vievää. Mikäli kuitenkin toistuvat aiheet ovat selkeät, strategiset teemat valittu ja pakolliset aiheet kiinnitetty kokouksiin vuoden alussa, esityslistalla on rakenne jo etukäteen. Tämä poistaa suuren osan työstä: kun kokous lähestyy, sinun tarvitsee vain lisätä esiin nousseet kiireelliset aiheet. Loput on jo hoidettu.

Sisältää kaikki pakolliset aiheet
Hallituksella on useita aiheita, joista on keskusteltava vuoden aikana oikeudellisista syistä. Vuoden suunnittelu etukäteen auttaa asettamaan nämä aiheet esityslistaan ja varmistamaan, ettei mikään niistä jää sen ulkopuolelle.

Kuvenossa on sisäänrakennettuna suunnittelutoiminto, joka auttaa sinua huolehtimaan kaikista näistä asioista automaattisesti. Suunnittelijan avulla voit luoda vuosittaisen suunnitelman vain muutamalla klikkauksella. Meillä on valmiina listoja teemoista, pakollisista aiheista, sekä jokaisessa kokouksessa toistuvista aiheista. Valitsemasi aiheet sidotaan automaattisesti kokouksiin, jotka puolestaan sijoitetaan vuosikelloon.

Hallitustyön suunnittelu kannattaa! Ota yhteyttä, niin kerromme sinulle, miten Kuveno voi automatisoida hallitustyötäsi!

Back To Top